Próximos Cursos Cap

Calendario de realización (Fechas y Horario)

DIA 02 /06/2023: DE 18:00 A 21:30.

DIA 03/06/2023: DE 08:00 A 15:00.

DIA 04/06/2023: DE 08:00 A 15:00.

DIA 09/06/2023: DE 18:00 A 21:30.

DIA 10/06/2023: DE 08:00 A 15:00.

DIA 11/06/2023: DE 08:00 A 15:00.